-->

ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਐਕਸੈਸਰੀਜ (India Motor Parts and Accessories ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 564.8

₹4.8 (0.86%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹556.05 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹567.6 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹556

AUTO ANCILLARIES
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਐਕਸੈਸਰੀਜ (India Motor Parts and Accessories ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 0.86% ਜਾਂ 4.8 560 ਤੋਂ 564.8 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਐਕਸੈਸਰੀਜ (India Motor Parts and Accessories ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 0.86% ਜਾਂ 4.8 ਤੋਂ 560 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 564.8 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਐਕਸੈਸਰੀਜ (India Motor Parts and Accessories ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 556 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 567.6 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.38 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਐਕਸੈਸਰੀਜ (India Motor Parts and Accessories ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 17.45 ਹੈ

ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਐਕਸੈਸਰੀਜ (India Motor Parts and Accessories ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 833 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਐਕਸੈਸਰੀਜ (India Motor Parts and Accessories ) 22-Oct-2019 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 752.33 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 16-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 366.75 ਸੀ

Recommended

ਗੈਬਰੀਅਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 111.5

OPEN: ₹114.4 , DAY HIGH: ₹114.65 , DAY LOW: ₹110

ਰੈਮਸਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 88.05

OPEN: ₹94.55 , DAY HIGH: ₹94.55 , DAY LOW: ₹88.05

ਆਟੋਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 31.4

OPEN: ₹32.5 , DAY HIGH: ₹32.85 , DAY LOW: ₹31.3

ਜੇਬੀਐਮ ਆਟੋ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 230.5

OPEN: ₹235.8 , DAY HIGH: ₹239 , DAY LOW: ₹227

ਫਿਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 622

OPEN: ₹634 , DAY HIGH: ₹639 , DAY LOW: ₹615

Downloads