ਆਈਆਈਫਲ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Iifl Wealth Management ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 990

₹11.5 (1.18%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹980 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹994.9 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹975

18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਆਈਆਈਫਲ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Iifl Wealth Management ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 1.18% ਜਾਂ 11.5 978.5 ਤੋਂ 990 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਆਈਆਈਫਲ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Iifl Wealth Management ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 1.18% ਜਾਂ 11.5 ਤੋਂ 978.5 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 990 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਆਈਆਈਫਲ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Iifl Wealth Management ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 975 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 994.9 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NA P/E NA ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਆਈਫਲ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Iifl Wealth Management ) P/E ਅਨੁਪਾਤ NA ਹੈ

ਆਈਆਈਫਲ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Iifl Wealth Management ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 25,728 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਆਈਆਈਫਲ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Iifl Wealth Management ) 19-Feb-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 1663.95 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 24-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 720 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਆਈਆਈਫਲ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ(Iifl Wealth Management Limited) with similar stocks

Downloads