ਹਿਸਾਰ ਮੈਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Hisar Metal Industries ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 82.95

₹0.15000000000001 (0.18%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹84.4 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹84.55 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹81.5

18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਹਿਸਾਰ ਮੈਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Hisar Metal Industries ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 0.18% ਜਾਂ 0.15000000000001 82.8 ਤੋਂ 82.95 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਹਿਸਾਰ ਮੈਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Hisar Metal Industries ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 0.18% ਜਾਂ 0.15000000000001 ਤੋਂ 82.8 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 82.95 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਹਿਸਾਰ ਮੈਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Hisar Metal Industries ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 81.5 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 84.55 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY METAL P/E 12.17 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਸਾਰ ਮੈਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Hisar Metal Industries ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 22.58 ਹੈ

ਹਿਸਾਰ ਮੈਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Hisar Metal Industries ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 7,591 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਹਿਸਾਰ ਮੈਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Hisar Metal Industries ) 17-Sep-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 87 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 23-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 35.2 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਹਿਸਾਰ ਮੈਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ(Hisar Metal Industries Limited) with similar stocks

Downloads