-->

ਗੈਸਕੋਲ ਅਲੋਇਸ ਲਿਮਿਟਿਡ'(Gyscoal Alloys ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 3.65

₹0.15 (4.29%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹3.65 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹3.65 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹3.65

STEEL AND STEEL PRODUCTS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਗੈਸਕੋਲ ਅਲੋਇਸ ਲਿਮਿਟਿਡ'(Gyscoal Alloys ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 4.29% ਜਾਂ 0.15 3.5 ਤੋਂ 3.65 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਗੈਸਕੋਲ ਅਲੋਇਸ ਲਿਮਿਟਿਡ'(Gyscoal Alloys ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 4.29% ਜਾਂ 0.15 ਤੋਂ 3.5 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 3.65 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਗੈਸਕੋਲ ਅਲੋਇਸ ਲਿਮਿਟਿਡ'(Gyscoal Alloys ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 3.65 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 3.65 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY METAL P/E 12.17 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗੈਸਕੋਲ ਅਲੋਇਸ ਲਿਮਿਟਿਡ'(Gyscoal Alloys ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਗੈਸਕੋਲ ਅਲੋਇਸ ਲਿਮਿਟਿਡ'(Gyscoal Alloys ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 12,552 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਗੈਸਕੋਲ ਅਲੋਇਸ ਲਿਮਿਟਿਡ'(Gyscoal Alloys ) 03-Jul-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 4.1 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 08-Apr-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 1.1 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads