-->

ਗੁਜਰਾਤ ਐਲਕਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ (Gujarat Alkalies and Chemicals ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 350

₹10.45 (3.08%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹341.25 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹353.05 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹338.5

CHEMICALS - INORGANIC
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਗੁਜਰਾਤ ਐਲਕਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ (Gujarat Alkalies and Chemicals ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 3.08% ਜਾਂ 10.45 339.55 ਤੋਂ 350 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਗੁਜਰਾਤ ਐਲਕਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ (Gujarat Alkalies and Chemicals ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 3.08% ਜਾਂ 10.45 ਤੋਂ 339.55 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 350 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਗੁਜਰਾਤ ਐਲਕਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ (Gujarat Alkalies and Chemicals ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 338.5 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 353.05 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.38 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਐਲਕਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ (Gujarat Alkalies and Chemicals ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 12.11 ਹੈ

ਗੁਜਰਾਤ ਐਲਕਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ (Gujarat Alkalies and Chemicals ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1,65,649 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਗੁਜਰਾਤ ਐਲਕਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ (Gujarat Alkalies and Chemicals ) 18-Sep-2019 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 484.7 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 23-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 180.1 ਸੀ

Recommended

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਹਾਇ-ਸਟਰੇਂਥ ਹਾਈਪੋ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 183.4

OPEN: ₹185.35 , DAY HIGH: ₹188.6 , DAY LOW: ₹181.55

ਗੁਜਰਾਤ ਫਲੋਰੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 534.95

OPEN: ₹525.05 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹525

ਟਾਟਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 289.05

OPEN: ₹300.1 , DAY HIGH: ₹303 , DAY LOW: ₹288.4

ਜੀ.ਐੱਫ.ਐੱਲ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 85.8

OPEN: ₹88.2 , DAY HIGH: ₹88.95 , DAY LOW: ₹85.8

ਜੀਐਚਸੀਐਲ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 164.25

OPEN: ₹169.4 , DAY HIGH: ₹171.25 , DAY LOW: ₹163.25

Downloads