-->

ਗੁੱਡਲਕ ਇੰਡੀਆ (Goodluck India ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 42

₹1.2 (2.94%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹41 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹43.9 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹40.65

STEEL AND STEEL PRODUCTS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਗੁੱਡਲਕ ਇੰਡੀਆ (Goodluck India ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 2.94% ਜਾਂ 1.2 40.8 ਤੋਂ 42 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਗੁੱਡਲਕ ਇੰਡੀਆ (Goodluck India ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 2.94% ਜਾਂ 1.2 ਤੋਂ 40.8 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 42 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਗੁੱਡਲਕ ਇੰਡੀਆ (Goodluck India ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 40.65 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 43.9 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY METAL P/E 12.17 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁੱਡਲਕ ਇੰਡੀਆ (Goodluck India ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 3.53 ਹੈ

ਗੁੱਡਲਕ ਇੰਡੀਆ (Goodluck India ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2,27,717 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਗੁੱਡਲਕ ਇੰਡੀਆ (Goodluck India ) 20-Jan-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 68 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 24-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 20.65 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads