-->

ਜੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਡ(GMR Infrastructure ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 23.85

₹0.050000000000001 (0.21%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹23.7 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹24.5 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹23.7

CONSTRUCTION
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਜੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਡ(GMR Infrastructure ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 0.21% ਜਾਂ 0.050000000000001 23.8 ਤੋਂ 23.85 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਜੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਡ(GMR Infrastructure ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 0.21% ਜਾਂ 0.050000000000001 ਤੋਂ 23.8 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 23.85 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਜੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਡ(GMR Infrastructure ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 23.7 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 24.5 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY INFRASTRUCTURE P/E 70.21 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਡ(GMR Infrastructure ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਜੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਡ(GMR Infrastructure ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2,05,02,615 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਜੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਡ(GMR Infrastructure ) 28-Aug-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 28.25 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 13-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 14.1 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads