-->

ਜਿਲੇਟ ਇੰਡੀਆ (Gillette India ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 5557

₹5.3999999999996 (0.1%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹5530.2 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹5596.4 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹5530.2

PERSONAL CARE
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਜਿਲੇਟ ਇੰਡੀਆ (Gillette India ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 0.1% ਜਾਂ 5.3999999999996 5551.6 ਤੋਂ 5557 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਜਿਲੇਟ ਇੰਡੀਆ (Gillette India ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 0.1% ਜਾਂ 5.3999999999996 ਤੋਂ 5551.6 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 5557 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਜਿਲੇਟ ਇੰਡੀਆ (Gillette India ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 5530.2 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 5596.4 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY FMCG P/E 39.14 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਲੇਟ ਇੰਡੀਆ (Gillette India ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 78.59 ਹੈ

ਜਿਲੇਟ ਇੰਡੀਆ (Gillette India ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 16,493 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਜਿਲੇਟ ਇੰਡੀਆ (Gillette India ) 31-Oct-2019 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 8140 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 24-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 4450 ਸੀ

Recommended

ਕੋਲਗੇਟ ਪਾਮੋਲਾਈਵ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ

₹ 1372

OPEN: ₹1407 , DAY HIGH: ₹1407 , DAY LOW: ₹1363

ਗੋਦਰੇਜ ਕੰਜ਼ਿਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 715.2

OPEN: ₹709.75 , DAY HIGH: ₹726.7 , DAY LOW: ₹697.35

ਇਮਾਮੀ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 365.75

OPEN: ₹385.2 , DAY HIGH: ₹387 , DAY LOW: ₹363

ਡਾਬਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 509.5

OPEN: ₹503.9 , DAY HIGH: ₹509.9 , DAY LOW: ₹498.75

ਮੈਰੀਕੋ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 362.7

OPEN: ₹363.65 , DAY HIGH: ₹364 , DAY LOW: ₹356.45

Downloads