-->

ਜੀਨਸ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਬੋਰਡਸ ਲਿਮਟਿਡ(Genus Paper & Boards ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 5

₹0.05 (1.01%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹4.95 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹5.05 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹4.95

PAPER AND PAPER PRODUCTS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਜੀਨਸ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਬੋਰਡਸ ਲਿਮਟਿਡ(Genus Paper & Boards ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 1.01% ਜਾਂ 0.05 4.95 ਤੋਂ 5 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਜੀਨਸ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਬੋਰਡਸ ਲਿਮਟਿਡ(Genus Paper & Boards ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 1.01% ਜਾਂ 0.05 ਤੋਂ 4.95 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 5 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਜੀਨਸ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਬੋਰਡਸ ਲਿਮਟਿਡ(Genus Paper & Boards ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 4.95 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 5.05 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.38 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਨਸ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਬੋਰਡਸ ਲਿਮਟਿਡ(Genus Paper & Boards ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 96.88 ਹੈ

ਜੀਨਸ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਬੋਰਡਸ ਲਿਮਟਿਡ(Genus Paper & Boards ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 71,830 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਜੀਨਸ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਬੋਰਡਸ ਲਿਮਟਿਡ(Genus Paper & Boards ) 01-Oct-2019 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 7.25 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 24-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 2.7 ਸੀ

Recommended

ਸ਼੍ਰੇਨਿਕ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 48.1

OPEN: ₹49.8 , DAY HIGH: ₹49.8 , DAY LOW: ₹48

ਕੁਆਂਟਮ ਪੇਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 43.6

OPEN: ₹44.3 , DAY HIGH: ₹44.3 , DAY LOW: ₹43

ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 13.65

OPEN: ₹13.65 , DAY HIGH: ₹14.3 , DAY LOW: ₹13.05

ਐਸਟ੍ਰੋਨ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਬੋਰਡ ਮਿੱਲ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 44.9

OPEN: ₹44.8 , DAY HIGH: ₹44.95 , DAY LOW: ₹42.4

ਸੁੰਦਰਮ ਮਲਟੀ ਪੈਪ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 1.25

OPEN: ₹1.25 , DAY HIGH: ₹1.25 , DAY LOW: ₹1.2

Downloads