-->

ਗਾਮੋਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (Gammon Infrastructure Projects ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 0.7

₹0.05 (7.69%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹0.7 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹0.7 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹0.65

CONSTRUCTION
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਗਾਮੋਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (Gammon Infrastructure Projects ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 7.69% ਜਾਂ 0.05 0.65 ਤੋਂ 0.7 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਗਾਮੋਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (Gammon Infrastructure Projects ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 7.69% ਜਾਂ 0.05 ਤੋਂ 0.65 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 0.7 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਗਾਮੋਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (Gammon Infrastructure Projects ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 0.65 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 0.7 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY INFRASTRUCTURE P/E 70.21 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਮੋਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (Gammon Infrastructure Projects ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਗਾਮੋਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (Gammon Infrastructure Projects ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 5,22,588 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਗਾਮੋਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (Gammon Infrastructure Projects ) 02-Jul-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 1.15 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 08-Apr-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 0.2 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads