-->

ਯੂਰੋਟੈਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਏਕ੍ਸਪੋਰਟਸ (Eurotex Industries and Exports ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 8.85

₹0 (0%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹0 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹0 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹0

TEXTILES - COTTON
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਯੂਰੋਟੈਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਏਕ੍ਸਪੋਰਟਸ (Eurotex Industries and Exports ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 0% ਜਾਂ 0 8.85 ਤੋਂ 8.85 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਯੂਰੋਟੈਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਏਕ੍ਸਪੋਰਟਸ (Eurotex Industries and Exports ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 0% ਜਾਂ 0 ਤੋਂ 8.85 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 8.85 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਯੂਰੋਟੈਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਏਕ੍ਸਪੋਰਟਸ (Eurotex Industries and Exports ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 0 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 0 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.38 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਰੋਟੈਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਏਕ੍ਸਪੋਰਟਸ (Eurotex Industries and Exports ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਯੂਰੋਟੈਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਏਕ੍ਸਪੋਰਟਸ (Eurotex Industries and Exports ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 0 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਯੂਰੋਟੈਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਏਕ੍ਸਪੋਰਟਸ (Eurotex Industries and Exports ) 24-Sep-2019 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 14.3 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 06-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 6.05 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads