ਐਂਡਰੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (Endurance Technologies ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 1155

₹17 (1.49%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹1130 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹1156 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹1125.15

18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਐਂਡਰੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (Endurance Technologies ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 1.49% ਜਾਂ 17 1138 ਤੋਂ 1155 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਐਂਡਰੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (Endurance Technologies ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 1.49% ਜਾਂ 17 ਤੋਂ 1138 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 1155 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਐਂਡਰੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (Endurance Technologies ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 1125.15 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 1156 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY AUTO P/E 145.09 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਂਡਰੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (Endurance Technologies ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 60 ਹੈ

ਐਂਡਰੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (Endurance Technologies ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1,04,959 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਐਂਡਰੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (Endurance Technologies ) 27-Jan-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 1204.95 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 22-Apr-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 564.5 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਐਂਡਰੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਮਟਿਡ(Endurance Technologies Limited) with similar stocks

Downloads