-->

ਐਮਕੇ ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (Emkay Global Financial Services ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 58.1

₹3.5 (6.41%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹58.5 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹60.05 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹54.1

FINANCE
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਐਮਕੇ ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (Emkay Global Financial Services ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 6.41% ਜਾਂ 3.5 54.6 ਤੋਂ 58.1 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਐਮਕੇ ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (Emkay Global Financial Services ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 6.41% ਜਾਂ 3.5 ਤੋਂ 54.6 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 58.1 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਐਮਕੇ ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (Emkay Global Financial Services ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 54.1 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 60.05 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY FINANCIAL SERVICES P/E 23.66 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਕੇ ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (Emkay Global Financial Services ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਐਮਕੇ ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (Emkay Global Financial Services ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1,08,004 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਐਮਕੇ ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (Emkay Global Financial Services ) 07-Nov-2019 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 84.6 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 26-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 23.75 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads