ਇਮਾਮੀ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਜ਼ (Emami Paper Mills ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 69.6

₹0.69999999999999 (1.02%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹68.55 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹73 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹68

18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਇਮਾਮੀ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਜ਼ (Emami Paper Mills ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 1.02% ਜਾਂ 0.69999999999999 68.9 ਤੋਂ 69.6 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਇਮਾਮੀ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਜ਼ (Emami Paper Mills ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 1.02% ਜਾਂ 0.69999999999999 ਤੋਂ 68.9 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 69.6 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਇਮਾਮੀ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਜ਼ (Emami Paper Mills ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 68 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 73 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NA P/E NA ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਮੀ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਜ਼ (Emami Paper Mills ) P/E ਅਨੁਪਾਤ NA ਹੈ

ਇਮਾਮੀ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਜ਼ (Emami Paper Mills ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 4,600 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਇਮਾਮੀ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਜ਼ (Emami Paper Mills ) 27-Jan-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 154.6 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 31-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 48.1 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਇਮਾਮੀ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ(Emami Paper Mills Limited) with similar stocks

Downloads