-->

ਆਈਸ਼ਰ ਮੋਟਰਜ਼ (Eicher Motors) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 2153.25

₹7.8000000000002 (0.36%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹2160 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹2203.8 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹2135.2

AUTOMOBILES - 4 WHEELERS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਆਈਸ਼ਰ ਮੋਟਰਜ਼ (Eicher Motors) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 0.36% ਜਾਂ 7.8000000000002 2145.45 ਤੋਂ 2153.25 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਆਈਸ਼ਰ ਮੋਟਰਜ਼ (Eicher Motors) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 0.36% ਜਾਂ 7.8000000000002 ਤੋਂ 2145.45 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 2153.25 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਆਈਸ਼ਰ ਮੋਟਰਜ਼ (Eicher Motors) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 2135.2 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 2203.8 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY AUTO P/E 145.09 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਸ਼ਰ ਮੋਟਰਜ਼ (Eicher Motors) P/E ਅਨੁਪਾਤ 41.32 ਹੈ

ਆਈਸ਼ਰ ਮੋਟਰਜ਼ (Eicher Motors) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 13,10,103 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਆਈਸ਼ਰ ਮੋਟਰਜ਼ (Eicher Motors) 24-Aug-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 2387.25 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 07-Apr-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 1245.01 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads