-->

ਡੀਸੀਐਮ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (DCM Financial Services ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 1.15

₹0 (0%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹1.15 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹1.15 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹1.15

FINANCE
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਡੀਸੀਐਮ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (DCM Financial Services ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 0% ਜਾਂ 0 1.15 ਤੋਂ 1.15 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਡੀਸੀਐਮ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (DCM Financial Services ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 0% ਜਾਂ 0 ਤੋਂ 1.15 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 1.15 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਡੀਸੀਐਮ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (DCM Financial Services ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 1.15 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 1.15 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY FINANCIAL SERVICES P/E 23.66 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਸੀਐਮ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (DCM Financial Services ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਡੀਸੀਐਮ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (DCM Financial Services ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 3,100 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਡੀਸੀਐਮ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (DCM Financial Services ) 30-Jul-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 1.7 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 03-Apr-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 0.4 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads