-->

ਡੀ ਬੀ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਜ਼ (DB (International) Stock Brokers ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 9.75

₹0.45 (4.84%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹9.3 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹9.75 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹9.3

FINANCE
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਡੀ ਬੀ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਜ਼ (DB (International) Stock Brokers ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 4.84% ਜਾਂ 0.45 9.3 ਤੋਂ 9.75 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਡੀ ਬੀ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਜ਼ (DB (International) Stock Brokers ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 4.84% ਜਾਂ 0.45 ਤੋਂ 9.3 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 9.75 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਡੀ ਬੀ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਜ਼ (DB (International) Stock Brokers ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 9.3 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 9.75 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY FINANCIAL SERVICES P/E 23.66 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ ਬੀ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਜ਼ (DB (International) Stock Brokers ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 14.9 ਹੈ

ਡੀ ਬੀ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਜ਼ (DB (International) Stock Brokers ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 238 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਡੀ ਬੀ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਜ਼ (DB (International) Stock Brokers ) 15-Jan-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 12.45 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 15-Apr-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 6.65 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads