ਕਰੋਂਪਟਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਕੌਂਸੁਮੇਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ(Crompton Greaves Consumer Electricals ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 279.95

₹0.84999999999997 (0.3%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹282.8 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹285.45 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹275.7

CONSUMER DURABLES
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕਰੋਂਪਟਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਕੌਂਸੁਮੇਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ(Crompton Greaves Consumer Electricals ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 0.3% ਜਾਂ 0.84999999999997 279.1 ਤੋਂ 279.95 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਕਰੋਂਪਟਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਕੌਂਸੁਮੇਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ(Crompton Greaves Consumer Electricals ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 0.3% ਜਾਂ 0.84999999999997 ਤੋਂ 279.1 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 279.95 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਕਰੋਂਪਟਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਕੌਂਸੁਮੇਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ(Crompton Greaves Consumer Electricals ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 275.7 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 285.45 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY INDIA CONSUMPTION P/E 0 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੋਂਪਟਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਕੌਂਸੁਮੇਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ(Crompton Greaves Consumer Electricals ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 39.27 ਹੈ

ਕਰੋਂਪਟਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਕੌਂਸੁਮੇਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ(Crompton Greaves Consumer Electricals ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 8,62,059 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਕਰੋਂਪਟਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਕੌਂਸੁਮੇਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ(Crompton Greaves Consumer Electricals ) 20-Feb-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 301.45 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 23-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 177.3 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਕਰੋਂਪਟਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਕੌਂਸੁਮੇਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ(Crompton Greaves Consumer Electricals Limited) with similar stocks

Butterfly Gandhimathi Appliances
Volume: 86,956
Last Price Change: 4.54%
IFB Industries
Volume: 87,591
Last Price Change: -4.32%
Whirlpool of India
Volume: 57,614
Last Price Change: -2.11%
TTK Prestige
Volume: 2,280
Last Price Change: -0.98%
Symphony
Volume: 1,27,033
Last Price Change: 5.87%
KDDL
Volume: 7,146
Last Price Change: 4.98%
MIRC Electronics
Volume: 1,77,148
Last Price Change: -1.07%
Orient Paper & Industries
Volume: 4,60,891
Last Price Change: 2.92%
Bajaj Electricals
Volume: 2,18,651
Last Price Change: -1.98%
PG Electroplast
Volume: 1,10,797
Last Price Change: 1.54%
Downloads