ਕੋਰਡ ਕੇਬਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Cords Cable Industries ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 41.3

₹0.75 (1.85%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹42.95 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹42.95 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹40.4

CABLES - POWER
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕੋਰਡ ਕੇਬਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Cords Cable Industries ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 1.85% ਜਾਂ 0.75 40.55 ਤੋਂ 41.3 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਕੋਰਡ ਕੇਬਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Cords Cable Industries ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 1.85% ਜਾਂ 0.75 ਤੋਂ 40.55 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 41.3 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਕੋਰਡ ਕੇਬਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Cords Cable Industries ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 40.4 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 42.95 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.38 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰਡ ਕੇਬਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Cords Cable Industries ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 5.7 ਹੈ

ਕੋਰਡ ਕੇਬਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Cords Cable Industries ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 11,866 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਕੋਰਡ ਕੇਬਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Cords Cable Industries ) 24-Jan-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 57.85 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 23-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 22.4 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਕੋਰਡ ਕੇਬਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ(Cords Cable Industries Limited) with similar stocks

Surana Telecom and Power
Volume: 26,032
Last Price Change: 4%
Universal Cables
Volume: 9,733
Last Price Change: -1.46%
Veto Switchgears And Cables
Volume: 15,259
Last Price Change: -2.1%
KEI Industries
Volume: 1,96,226
Last Price Change: 0.63%
Finolex Cables
Volume: 4,64,005
Last Price Change: 2.1%
Paramount Communications
Volume: 89,669
Last Price Change: -2.68%
Downloads