ਸੀ ਐਲ ਐਜੂਕੇਟ (CL Educate ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 71.4

₹0.65000000000001 (0.92%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹71.8 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹74 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹70.9

18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸੀ ਐਲ ਐਜੂਕੇਟ (CL Educate ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 0.92% ਜਾਂ 0.65000000000001 70.75 ਤੋਂ 71.4 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਸੀ ਐਲ ਐਜੂਕੇਟ (CL Educate ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 0.92% ਜਾਂ 0.65000000000001 ਤੋਂ 70.75 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 71.4 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਸੀ ਐਲ ਐਜੂਕੇਟ (CL Educate ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 70.9 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 74 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY SERVICES SECTOR P/E 29.86 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ ਐਲ ਐਜੂਕੇਟ (CL Educate ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਸੀ ਐਲ ਐਜੂਕੇਟ (CL Educate ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 35,423 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਸੀ ਐਲ ਐਜੂਕੇਟ (CL Educate ) 04-Nov-2019 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 87.5 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 25-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 28.2 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਸੀ ਐਲ ਐਜੂਕੇਟ ਲਿਮਟਿਡ(CL Educate Limited) with similar stocks

Downloads