-->

ਸੈਂਚੁਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Century Textiles & Industries ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 368.05

₹4.95 (1.36%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹364.65 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹376 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹364.1

CEMENT AND CEMENT PRODUCTS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸੈਂਚੁਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Century Textiles & Industries ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 1.36% ਜਾਂ 4.95 363.1 ਤੋਂ 368.05 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਸੈਂਚੁਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Century Textiles & Industries ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 1.36% ਜਾਂ 4.95 ਤੋਂ 363.1 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 368.05 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਸੈਂਚੁਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Century Textiles & Industries ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 364.1 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 376 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.38 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਚੁਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Century Textiles & Industries ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 11.72 ਹੈ

ਸੈਂਚੁਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Century Textiles & Industries ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 14,97,550 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਸੈਂਚੁਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Century Textiles & Industries ) 23-Sep-2019 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 987.55 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 25-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 218.6 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads