-->

ਕੈਂਟਬਿਲ ਰਿਟੇਲ ਇੰਡੀਆ (Cantabil Retail India ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 332

₹4.3 (1.31%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹331.75 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹336 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹326.2

MISCELLANEOUS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕੈਂਟਬਿਲ ਰਿਟੇਲ ਇੰਡੀਆ (Cantabil Retail India ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 1.31% ਜਾਂ 4.3 327.7 ਤੋਂ 332 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਕੈਂਟਬਿਲ ਰਿਟੇਲ ਇੰਡੀਆ (Cantabil Retail India ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 1.31% ਜਾਂ 4.3 ਤੋਂ 327.7 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 332 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਕੈਂਟਬਿਲ ਰਿਟੇਲ ਇੰਡੀਆ (Cantabil Retail India ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 326.2 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 336 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.38 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਂਟਬਿਲ ਰਿਟੇਲ ਇੰਡੀਆ (Cantabil Retail India ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 59.74 ਹੈ

ਕੈਂਟਬਿਲ ਰਿਟੇਲ ਇੰਡੀਆ (Cantabil Retail India ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1,53,655 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਕੈਂਟਬਿਲ ਰਿਟੇਲ ਇੰਡੀਆ (Cantabil Retail India ) 17-Feb-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 357.95 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 03-Apr-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 192.55 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads