-->

ਬ ਏਸ ਈ ਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਿਯਲਿਟੀ (BSEL Infrastructure Realty ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 1.05

₹0.05 (5%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹1.05 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹1.05 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹1

CONSTRUCTION
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਬ ਏਸ ਈ ਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਿਯਲਿਟੀ (BSEL Infrastructure Realty ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 5% ਜਾਂ 0.05 1 ਤੋਂ 1.05 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਬ ਏਸ ਈ ਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਿਯਲਿਟੀ (BSEL Infrastructure Realty ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 5% ਜਾਂ 0.05 ਤੋਂ 1 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 1.05 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਬ ਏਸ ਈ ਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਿਯਲਿਟੀ (BSEL Infrastructure Realty ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 1 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 1.05 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY REALTY P/E 48.51 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬ ਏਸ ਈ ਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਿਯਲਿਟੀ (BSEL Infrastructure Realty ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਬ ਏਸ ਈ ਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਿਯਲਿਟੀ (BSEL Infrastructure Realty ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 50,412 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਬ ਏਸ ਈ ਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਿਯਲਿਟੀ (BSEL Infrastructure Realty ) 01-Jul-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 1.6 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 07-Apr-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 0.7 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads