-->

ਬੈਡਮੁਥਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Bedmutha Industries ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 19

₹0.35 (1.88%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹17.75 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹19.55 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹17.75

STEEL AND STEEL PRODUCTS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਬੈਡਮੁਥਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Bedmutha Industries ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 1.88% ਜਾਂ 0.35 18.65 ਤੋਂ 19 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਬੈਡਮੁਥਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Bedmutha Industries ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 1.88% ਜਾਂ 0.35 ਤੋਂ 18.65 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 19 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਬੈਡਮੁਥਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Bedmutha Industries ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 17.75 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 19.55 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY METAL P/E 12.17 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਡਮੁਥਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Bedmutha Industries ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਬੈਡਮੁਥਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Bedmutha Industries ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 16,889 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਬੈਡਮੁਥਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Bedmutha Industries ) 03-Dec-2019 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 21.7 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 01-Nov-2019 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 9.4 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads