ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਅਲਕੋਹੋਲਜ਼ ਐਂਡ ਬ੍ਰੂਰੀਜ (Associated Alcohols & Breweries .) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 268

₹4.25 (1.61%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹267.95 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹272.1 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹265.05

18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਅਲਕੋਹੋਲਜ਼ ਐਂਡ ਬ੍ਰੂਰੀਜ (Associated Alcohols & Breweries .) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 1.61% ਜਾਂ 4.25 263.75 ਤੋਂ 268 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਅਲਕੋਹੋਲਜ਼ ਐਂਡ ਬ੍ਰੂਰੀਜ (Associated Alcohols & Breweries .) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 1.61% ਜਾਂ 4.25 ਤੋਂ 263.75 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 268 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਅਲਕੋਹੋਲਜ਼ ਐਂਡ ਬ੍ਰੂਰੀਜ (Associated Alcohols & Breweries .) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 265.05 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 272.1 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NA P/E NA ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਅਲਕੋਹੋਲਜ਼ ਐਂਡ ਬ੍ਰੂਰੀਜ (Associated Alcohols & Breweries .) P/E ਅਨੁਪਾਤ NA ਹੈ

ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਅਲਕੋਹੋਲਜ਼ ਐਂਡ ਬ੍ਰੂਰੀਜ (Associated Alcohols & Breweries .) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 64,289 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਅਲਕੋਹੋਲਜ਼ ਐਂਡ ਬ੍ਰੂਰੀਜ (Associated Alcohols & Breweries .) 17-Feb-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 297.75 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 25-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 123.05 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਅਲਕੋਹੋਲਜ਼ ਐਂਡ ਬ੍ਰੂਰੀਜ ਲਿਮਟਿਡ(Associated Alcohols & Breweries Ltd.) with similar stocks

Downloads