ਆਸ਼ਾਪੁਰਾ ਮਿਨੀਚੇਮ (Ashapura Minechem ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 87.2

₹4.15 (5%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹87.2 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹87.2 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹83

MINING
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਆਸ਼ਾਪੁਰਾ ਮਿਨੀਚੇਮ (Ashapura Minechem ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 5% ਜਾਂ 4.15 83.05 ਤੋਂ 87.2 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਆਸ਼ਾਪੁਰਾ ਮਿਨੀਚੇਮ (Ashapura Minechem ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 5% ਜਾਂ 4.15 ਤੋਂ 83.05 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 87.2 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਆਸ਼ਾਪੁਰਾ ਮਿਨੀਚੇਮ (Ashapura Minechem ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 83 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 87.2 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY METAL P/E 12.17 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਸ਼ਾਪੁਰਾ ਮਿਨੀਚੇਮ (Ashapura Minechem ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 1.84 ਹੈ

ਆਸ਼ਾਪੁਰਾ ਮਿਨੀਚੇਮ (Ashapura Minechem ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 8,29,669 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਆਸ਼ਾਪੁਰਾ ਮਿਨੀਚੇਮ (Ashapura Minechem ) 18-Sep-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 87.2 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 31-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 18.55 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਆਸ਼ਾਪੁਰਾ ਮਿਨੀਚੇਮ ਲਿਮਟਿਡ(Ashapura Minechem Limited) with similar stocks

Gravita India
Volume: 84,872
Last Price Change: -0.6%
NMDC
Volume: 75,59,133
Last Price Change: -1.47%
Coal India
Volume: 1,46,14,109
Last Price Change: -0.76%
The Orissa Minerals Development Company
Volume: 10,378
Last Price Change: -1.52%
Vendata
Volume: 67,74,794
Last Price Change: 0.15%
Gujarat Mineral Development Corporation
Volume: 7,98,274
Last Price Change: -0.77%
Downloads