ਆਸਾਹੀ ਸੋਨਗਨ ਕਲਰਜ਼ (Asahi Songwon Colors ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 215.5

₹6 (2.86%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹209.55 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹225 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹209.55

DYES AND PIGMENTS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਆਸਾਹੀ ਸੋਨਗਨ ਕਲਰਜ਼ (Asahi Songwon Colors ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 2.86% ਜਾਂ 6 209.5 ਤੋਂ 215.5 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਆਸਾਹੀ ਸੋਨਗਨ ਕਲਰਜ਼ (Asahi Songwon Colors ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 2.86% ਜਾਂ 6 ਤੋਂ 209.5 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 215.5 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਆਸਾਹੀ ਸੋਨਗਨ ਕਲਰਜ਼ (Asahi Songwon Colors ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 209.55 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 225 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.38 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਸਾਹੀ ਸੋਨਗਨ ਕਲਰਜ਼ (Asahi Songwon Colors ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 9.53 ਹੈ

ਆਸਾਹੀ ਸੋਨਗਨ ਕਲਰਜ਼ (Asahi Songwon Colors ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1,03,596 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਆਸਾਹੀ ਸੋਨਗਨ ਕਲਰਜ਼ (Asahi Songwon Colors ) 26-Aug-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 254.85 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 26-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 62.7 ਸੀ

Recommended

ਪੋਡਦਾਰ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 210

OPEN: ₹189.9 , DAY HIGH: ₹215 , DAY LOW: ₹189

ਕਿਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 533.5

OPEN: ₹520 , DAY HIGH: ₹539 , DAY LOW: ₹502.4

ਬੋਡਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 70.65

OPEN: ₹70.75 , DAY HIGH: ₹73.3 , DAY LOW: ₹70.25

ਕਲੇਰੀਐਂਟ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ

₹ 355

OPEN: ₹362.95 , DAY HIGH: ₹364.25 , DAY LOW: ₹353.5

ਅਕਸ਼ਰਚੇਮ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 239.2

OPEN: ₹233.85 , DAY HIGH: ₹248 , DAY LOW: ₹232.6

Compare ਆਸਾਹੀ ਸੋਨਗਨ ਕਲਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ(Asahi Songwon Colors Limited) with similar stocks

Sudarshan Chemical Industries
Volume: 21,87,948
Last Price Change: 6.87%
Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers
Volume: 18,712
Last Price Change: -3.17%
Chromatic India
Volume: 51,266
Last Price Change: 0%
Kiri Industries
Volume: 2,19,903
Last Price Change: 3.38%
Bodal Chemicals
Volume: 6,44,490
Last Price Change: 0.64%
Clariant Chemicals (India)
Volume: 56,868
Last Price Change: -1.53%
Downloads