-->

ਆਰਚੀਡਪਲਾਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Archidply Industries ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 27.2

₹0.15 (0.55%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹27.45 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹27.5 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹27

MISCELLANEOUS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਆਰਚੀਡਪਲਾਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Archidply Industries ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 0.55% ਜਾਂ 0.15 27.05 ਤੋਂ 27.2 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਆਰਚੀਡਪਲਾਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Archidply Industries ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 0.55% ਜਾਂ 0.15 ਤੋਂ 27.05 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 27.2 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਆਰਚੀਡਪਲਾਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Archidply Industries ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 27 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 27.5 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.38 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਚੀਡਪਲਾਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Archidply Industries ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 197.57 ਹੈ

ਆਰਚੀਡਪਲਾਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Archidply Industries ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 6,488 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਆਰਚੀਡਪਲਾਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Archidply Industries ) 20-Jan-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 36.2 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 24-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 12 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads