ਅਪੋਲੋ ਪਾਈਪ(Apollo Pipes ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 386.6

₹3.95 (1.03%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹389 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹393.9 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹382.65

18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਅਪੋਲੋ ਪਾਈਪ(Apollo Pipes ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 1.03% ਜਾਂ 3.95 382.65 ਤੋਂ 386.6 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਅਪੋਲੋ ਪਾਈਪ(Apollo Pipes ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 1.03% ਜਾਂ 3.95 ਤੋਂ 382.65 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 386.6 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਅਪੋਲੋ ਪਾਈਪ(Apollo Pipes ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 382.65 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 393.9 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NA P/E NA ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੋਲੋ ਪਾਈਪ(Apollo Pipes ) P/E ਅਨੁਪਾਤ NA ਹੈ

ਅਪੋਲੋ ਪਾਈਪ(Apollo Pipes ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 8,773 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਅਪੋਲੋ ਪਾਈਪ(Apollo Pipes ) 11-Feb-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 524.95 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 25-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 210 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਅਪੋਲੋ ਪਾਈਪ ਲਿਮਿਟਿਡ (Apollo Pipes Limited) with similar stocks

Downloads