-->

ਅਪੋਲੋ ਹੌਸਪੀਟਲ ਇੰਟਰਪਰਿਸੇ (Apollo Hospitals Enterprise ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 1828.9

₹51.8 (2.91%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹1777.1 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹1871.95 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹1774.05

MISCELLANEOUS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਅਪੋਲੋ ਹੌਸਪੀਟਲ ਇੰਟਰਪਰਿਸੇ (Apollo Hospitals Enterprise ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 2.91% ਜਾਂ 51.8 1777.1 ਤੋਂ 1828.9 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਅਪੋਲੋ ਹੌਸਪੀਟਲ ਇੰਟਰਪਰਿਸੇ (Apollo Hospitals Enterprise ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 2.91% ਜਾਂ 51.8 ਤੋਂ 1777.1 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 1828.9 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਅਪੋਲੋ ਹੌਸਪੀਟਲ ਇੰਟਰਪਰਿਸੇ (Apollo Hospitals Enterprise ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 1774.05 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 1871.95 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY PHARMA P/E 33.61 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੋਲੋ ਹੌਸਪੀਟਲ ਇੰਟਰਪਰਿਸੇ (Apollo Hospitals Enterprise ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 102.23 ਹੈ

ਅਪੋਲੋ ਹੌਸਪੀਟਲ ਇੰਟਰਪਰਿਸੇ (Apollo Hospitals Enterprise ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 32,35,148 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਅਪੋਲੋ ਹੌਸਪੀਟਲ ਇੰਟਰਪਰਿਸੇ (Apollo Hospitals Enterprise ) 18-Sep-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 1871.95 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 31-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 1047.05 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads