ਅਮ੍ਬਰ ਇੰਟਰਪਰਿਸੇਸ ਇੰਡੀਆ (Amber Enterprises India ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 2022

₹43.85 (2.22%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹1970 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹2057.75 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹1969.95

18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਅਮ੍ਬਰ ਇੰਟਰਪਰਿਸੇਸ ਇੰਡੀਆ (Amber Enterprises India ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 2.22% ਜਾਂ 43.85 1978.15 ਤੋਂ 2022 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਅਮ੍ਬਰ ਇੰਟਰਪਰਿਸੇਸ ਇੰਡੀਆ (Amber Enterprises India ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 2.22% ਜਾਂ 43.85 ਤੋਂ 1978.15 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 2022 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਅਮ੍ਬਰ ਇੰਟਰਪਰਿਸੇਸ ਇੰਡੀਆ (Amber Enterprises India ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 1969.95 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 2057.75 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.38 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮ੍ਬਰ ਇੰਟਰਪਰਿਸੇਸ ਇੰਡੀਆ (Amber Enterprises India ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 122.91 ਹੈ

ਅਮ੍ਬਰ ਇੰਟਰਪਰਿਸੇਸ ਇੰਡੀਆ (Amber Enterprises India ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 6,04,479 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਅਮ੍ਬਰ ਇੰਟਰਪਰਿਸੇਸ ਇੰਡੀਆ (Amber Enterprises India ) 15-Sep-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 2113.9 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 18-Sep-2019 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 814.55 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਅਮ੍ਬਰ ਇੰਟਰਪਰਿਸੇਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ(Amber Enterprises India Limited) with similar stocks

Downloads