-->

ਐਲਿਕਨ ਕੈਸਟਲੋਈ(Alicon Castalloy ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 342.8

₹2.45 (0.72%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹340.05 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹344.8 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹335.15

AUTO ANCILLARIES
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਐਲਿਕਨ ਕੈਸਟਲੋਈ(Alicon Castalloy ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 0.72% ਜਾਂ 2.45 340.35 ਤੋਂ 342.8 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਐਲਿਕਨ ਕੈਸਟਲੋਈ(Alicon Castalloy ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 0.72% ਜਾਂ 2.45 ਤੋਂ 340.35 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 342.8 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਐਲਿਕਨ ਕੈਸਟਲੋਈ(Alicon Castalloy ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 335.15 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 344.8 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY METAL P/E 12.17 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲਿਕਨ ਕੈਸਟਲੋਈ(Alicon Castalloy ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਐਲਿਕਨ ਕੈਸਟਲੋਈ(Alicon Castalloy ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 3,122 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਐਲਿਕਨ ਕੈਸਟਲੋਈ(Alicon Castalloy ) 17-Jan-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 450.45 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 24-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 157.1 ਸੀ

Recommended

ਗੈਬਰੀਅਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 111.5

OPEN: ₹114.4 , DAY HIGH: ₹114.65 , DAY LOW: ₹110

ਰੈਮਸਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 88.05

OPEN: ₹94.55 , DAY HIGH: ₹94.55 , DAY LOW: ₹88.05

ਆਟੋਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 31.4

OPEN: ₹32.5 , DAY HIGH: ₹32.85 , DAY LOW: ₹31.3

ਜੇਬੀਐਮ ਆਟੋ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 230.5

OPEN: ₹235.8 , DAY HIGH: ₹239 , DAY LOW: ₹227

ਫਿਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 622

OPEN: ₹634 , DAY HIGH: ₹639 , DAY LOW: ₹615

Downloads